Virtauksessa

"Elämä on perustavaa laatua olevaa virtausta, jossa henki, sielu ja mieli kulkevat ajassa, joka meille on annettu käyttöömme tässä ulottuvuudessa."

Katja Kandelberg

Olen Katja Kandelberg, FUNdaMENTAL Flown perustaja ja ihminen elämän virrassa, kokijana, näkijänä ja tekijänä. Olen pitkän linjan UX- eli käyttökokemussuunnittelija ja visualisti, ikuinen elämän ja ihmismielen tutkija, pohtija ja opiskelija. Valmistun pian sosionomiksi, pyrkimyksenäni auttaa ihmisiä tunnistamaan ja löytämään omat voimavaransa, näkemään elämä luovana, luonnollisena prosessina, jossa inhimilliset tekijät, kokemuksellisuus, ekologisuus, oma suhden itseen ja maailmaan, sekä vapaus ja vastuu voivat virrata ja ilmetä vapaasti omassa elämässä. Käytän työssäni erilaisia psykososiaalisia menetelmiä, jotka hauskalla ja lempeällä tavalla avaavat ihmistä uusille näkökulmille ja mahdollisuuksille.

Otan mielelläni vastaan suunnitteluprojekteja jotka liittyvät sosiaali- ja terveysalan palveluihin, tai ekologisia arvoja kantaviin liikeideoihin.

Työhistoriaani voit tutustua täällä.

Iloa, valoa ja kauneutta päivääsi toivottelee,
Katja