Virtauksessa

"Elämä on kokemuskirjaston kartuttamismatka. Mitä haluat kokea? Millaisia kokemuksia voit ja haluat tarjota muille? "

Suunnittelupalvelut

Katso kokonaisuutta virtauksen näkökulmasta. Mitä vuorovaikutusta näet asioiden välillä? Miten asiat kohtaavat toisensa? Virtaako kaikki luonnollisella tavalla?

Ymmärrys ihmismielestä ja sen toiminnasta on kaiken suunnittelun perusta, sillä miltei kaikki, mitä maailmassa suunnitellaan, on suunnattu ihmisen tarpeisiin. Maailma digitalisoituu valtavaa vauhtia, ja kaikki tuntuvat kilpailevan samasta asiasta - yksittäisen ihmisen huomiosta. Ihmismieli kuormittuu valtavassa informaatiotulvassa, siksi onkin hyvä tarkastella asioita suuremmassa mittakaavassa, sitä, miten asiat virtaavat ja vaikuttavat toisiinsa, ja millaisessa kontekstissa asioita kohdataan ja käsitellään. Kokonaisvaltaisen, holistisen suunnittelun lähtökohta on nähdä ihminen osana kokonaisuutta, ihmisenä ja kokijana, ei kuluttajana.

Ihminen on osa maapallon elämää, siksi kaikkea työtäni ohjaavat inhimilliset, eettiset ja ekologiset arvot. Teen mielelläni työtä samojen arvojen puitteissa toimivien tahojen kanssa jakaen oman ymmärrykseni ja osaamiseni, jota pitkän urani aikana olen kerryttänyt eri puolilla maailmaa. Toimistoni sijaitsee ´pilvessä´, minulla ei siis ole fyysistä toimistoa, vaan työskentelen verkon kautta.

Suunnittelutyön lisäksi tuotan uusia näkökulmia, ajatuksia ja ideoita sekä julkishallinnolle että yksityisille yrityksille, sillä tarkastelukulmani on laaja ja katselen asioita mielelläni eri näkökulmista, oppien itsekin uutta koko ajan. Teen suurimman osan työstäni NDA:n (non disclosure agreement) alaisena, ja sitoudun täydellisesti salassapitovelvollisuuteen.

Mitä hyvää sinä haluat luoda ja saattaa tähän maailmaan? Onko sinulla ajatus tuotteesta tai palvelusta, jonka haluat toteuttaa lisäten siten hyvinvointia maailmassa? Haluan omalta osaltani olla kehittämässä tervettä ja lempeää, ihmistä ja luontoa kunnioittavaa yrityskulttuuria, jossa iloinen henkinen virtaus on luonnollisella tavalla läsnä kaikessa mitä teemme.

Olen työskennellyt 17 vuotta vuorovaikutus- sekä visuaalisena suunnittelijana kansainvälisissä IT-taloissa suunnitellen sovelluksia, tuotteita ja palveluita niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille, sekä työntekijänä että yrittäjänä. Suunnittelen myös yritysilmeitä ja siihen kuuluvia elementtejä. Lean ja Agile ovat minulle tuttuja termejä ja metodologioita.

Koulutan itseäni jatkuvasti. Tällä hetkellä otan vastaan pienimuotoisia projekteja, joilla rahoitan osittain opiskeluni.

Mikäli tarvitset apua konseptointiin tai suunnitteluun, ota yhteyttä sähköpostitse etunimi(at)fundamentalflow.fi ja kerro, millaista apua tarvitset. Mitä ekologisempi, eettisempi ja ihmisläheisempi tuotteesi tai palvelusi on, sitä suuremmalla sydämellä teen sinulle töitä.