Vuorovaikutussuunnittelu

Katso kokonaisuutta. Mitä vuorovaikutusta näet asioiden välillä? Miten asiat kohtaavat toisensa ajan virrassa? Onko iloinen, henkinen virtaus läsnä kokemuksessa, jota olet luomassa? Miten luomuksesi palvelee maailmaa?

Ymmärrys ihmismielestä ja sen toiminnasta on kaiken suunnittelun perusta. Kaikkea työtäni, niin henkistä kuin suunnittelutyötäkin, ohjaavat inhimilliset, eettiset ja ekologiset arvot. Teen mielelläni työtä samojen arvojen puitteissa toimivien tahojen kanssa jakaen oman ymmärrykseni ja osaamiseni, jota pitkän urani aikana olen kerryttänyt eri puolilla maailmaa. Toimistoni sijaitsee ´pilvessä´, minulla ei siis ole fyysistä toimistoa, vaan työskentelen verkon kautta. Suunnittelutyön lisäksi tuotan uusia näkökulmia, ajatuksia ja ideoita sekä julkishallinnolle että yksityisille yrityksille. Teen suurimman osan työstäni NDA:n (non disclosure agreement) alaisena, ja sitoudun täydellisesti salassapitovelvollisuuteen. Siksi minulla ei ole varsinaista portfoliota.

Mitä hyvää sinä haluat luoda ja saattaa omalla energiallasi tähän maailmaan? Onko sinulla unelma tuotteesta tai palvelusta, jonka haluat toteuttaa ja lisätä siten hyvinvointia maailmassa? Haluan omalta osaltani olla kehittämässä tervettä ja lempeää, ihmistä ja luontoa kunnioittavaa yrityskulttuuria, jossa iloinen henkinen virtaus on luonnollisella tavalla läsnä kaikessa mitä teemme.

Olen työskennellyt vuorovaikutus- sekä visuaalisena suunnittelijana kansainvälisissä IT-taloissa suunnitellen sovelluksia, tuotteita ja palveluita niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille. Suunnittelen myös yritysilmeitä ja siihen kuuluvia elementtejä aina sovelluksiin ja nettisivuihin. Lean ja Agile ovat minulle tuttuja termejä ja metodologioita.

Mikäli tarvitset apua konseptointiin ja suunnitteluun, ota yhteyttä sähköpostitse katja(at)fundamentalflow.fi ja kerro, millaista apua tarvitset. Mitä ekologisempi, eettisempi ja ihmisläheisempi yrityksesi on, sitä suuremmalla sydämellä teen sinulle töitä.