Mentorointi

Elämän muutostilanteet voivat olla joskus pelottavia, ja muutokseen tarvittavien askeleiden ottaminen saattaa jäädä tekemättä, vaikka sisimmässään ihminen haluaisikin muutosta kipeästi. Mentorointiajatus lähti liikkeelle omasta tarpeesta, sillä huomasin oman elämäni muutostilanteissa kaipaavani ihmistä, keskustelukumppania, joka olisi rohkaissut ja auttanut tilanteissa, joissa oma luottamus ja voima on hetkellisesti kadoksissa.

Toimin mentorina ihmisille, jotka ovat elämässään muutostilanteessa, ja jotka haluavat tarkastella, kartoittaa ja peilata ajatuksiaan jonkun kanssa, joka kuuntelee ja kyselee, toimien ikään kuin peilinä omille ajatuksille, rohkaisten kuuntelemaan omaa intuitiota elämän suurissa valinnoissa. Toimin verkon kautta, joten myös sinulla on oltava asennettuna Skype tai jokin muu verkkopuhelupalvelu.

Koulutuksia joita mentorointityössäni luovasti sovellan, ovat menossa olevan sosionomikoulutuksen lisäksi mm. 3-vuotinen Ratkaisukeskeinen tunneterapeutti-koulutus, NLP Master Practitioner, 1-vuotinen hypnoosiohjaajakoulutus sekä mentaalivalmentajan koulutus.

Ota yhteyttä sähköpostitse etunimi(at)fundamentalflow.fi ja kerro itsestäsi, sekä mihin elämäntilanteeseen toivoisit mentorointia.