Hypnoosiohjaus – Matka Sisimpään

Hypnoositila on syvä keskittyneisyyden ja rentouden tila, jossa ihminen saa kosketuksen omassa mielessään ja alitajunnassaan tapahtuviin prosesseihin ohjaajan avustuksella.  Hypnoosissa mieli avautuu luonnostaan erilaisille mahdollisuuksille, sallien alitajunnasta tulevien viestien luovan tulkinnan ja vastaanottamisen sekä uudelleenohjelmoimisen erilaisten positiivisten suggestioiden avulla.

Hypnoosi on siis tie itsetuntemukseen, sen ymmärtämiseen, mitä oman mielen pohjavirtauksissa tapahtuu, mutta myös tila jossa voidaan muokata noita virtauksia, tunteita, asenteita ja uskomuksia. Erilaiset luonnollista virtausta estävät pelot, jännitykset ja stressioireet voidaan hypnoosin avulla saada uudelleenohjelmoitua niin että eläminen helpottuu. Myös erilaiset tavoitteet ja niihin liittyvä muutosprosessi on mahdollista saada hypnoosin avulla helpommin aktivoitua.

Tarjoan hypnoosiohjausta terveen itsetutkiskelun ja -tuntemuksen kehittämistarkoituksessa. Hypnoosi on mahtava työkalu luovuuden lisäämiseen, omien henkisten voimavarojen tunnistamiseen ja kartuttamiseen, sekä vanhojen uskomusten purkamiseen oman virtauksen tieltä.

Ennen hypnoosiohjausta keskustelemme toiveistasi, tavoitteistasi ja omasta motivaatiostasi, toisin sanoen, mitä ja millaisia vaikutuksia hypnoosin avulla haluat saavuttaa. Keskustelun pohjalta rakennetaan positiiviset suggestiot sekä valitaan menetelmät.

Hypnoositilaan mennään rentouttavien hengitysharjoitusten ja kehollisiin tuntemuksiin keskittyvän ohjauksen avulla. Koko hypnoosiohjauksen ajan kuulet ääneni, ja halutessasi voit keskustella kanssani. Minulla ei ole missään vaiheessa henkistä tai fyysistä valtaa sinuun, vaan päätät itse oman hypnoositilasi syvyydestä ja kestosta täydellisesti, riippuen halustasi ja kyvystäsi rentoutua. Alussa annetut turvasuggestiot takaavat sen että voit missä vaiheessa tahansa keskeyttää istunnon ja palata normaaliin valvetilaasi vain avaamalla silmät.

Alkukeskustelu ja itse hypnoosiohjaus kestävät 1,5-2,5h. On mahdollista varata myös pidempi aika mikäli sinulla on mielestäsi haasteellinen asia käsiteltävänä. Voimme myös eriyttää keskustelun ja hypnoosin erillisiksi istunnoiksi, jolloin voit mielessäsi valmistautua henkisesti ottamaan vastaan vastauksia joita alitajuntasi tahtoo sinulle tarjota.

Keskustelu ja ohjaus voidaan toteuttaa henkilökohtaisesti, puhelimitse tai Skype-keskustelun kautta. Mikäli sinulla on todettu jokin psyykkinen häiriötila, käytät psyykelääkkeitä tai tarvitset terveydenhuollon ammattilaisen apua, käänny psykoterapeutin, lääkärin tai vastaavan ammattilaisen puoleen.

Hinta: 1,5h 80€, 2h 110€, 2,5h 140€ (sis.alv24%)

Ota yhteyttä sähköpostitse katja(at)fundamentalflow.fi, mikäli haluat hypnoosiohjausta.