Luovat Palvelut

Yhdistän energeettisen aspektin myös suunnittelutyöhöni, sillä kaikki se mitä luomme fyysisellä tasolla, on puhtaasti ajatusenergian manifestoimista. Teen pääasiassa etätöinä luovia suunnitteluprojekteja, ja kaikkea työtäni, niin henkistä kuin suunnittelutyötäkin, ohjaavat henkiset, eettiset ja ekologiset arvot. Teen mielelläni työtä samojen arvojen puitteissa toimivien tahojen kanssa jakaen oman ymmärrykseni ja osaamiseni. Mitä hyvää sinä haluat luoda ja saattaa omalla energiallasi tähän maailmaan? Onko sinulla unelma tuotteesta tai palvelusta, jonka haluat toteuttaa ja lisätä siten hyvinvointia maailmassa?

Konseptointi ja suunnittelu

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä toimin 16 vuotta IT-alalla vuorovaikutus- ja visuaalisena suunnittelijana työskennellen monenlaisissa teknologisia sovelluksia toteuttavissa projekteissa, niin julkishallintoa kuin yksityissektoriakin palvellen.

Voit tutustua ajatuksiini täältä.